công ty logistics, dịch vụ vận tải biển, vận tải container, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển, công ty vận tải quốc tế, cty vận tải quốc tế, dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải xuân thiệu logistics, cong ty van tai bien, công ty vận tải biển sài gòn, vận chuyển đường bộ, van chuyen nam bac
công ty logistics, dịch vụ vận tải biển, vận tải container, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển, công ty vận tải quốc tế, cty vận tải quốc tế, dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải xuân thiệu logistics, cong ty van tai bien, công ty vận tải biển sài gòn, vận chuyển đường bộ, van chuyen nam bac
Vinalines
Thế Giới Lốp
Tập đoàn Hợp Nhất
Xuân Thiệu Sài Gòn
công ty logistics, dịch vụ vận tải biển, vận tải container, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ vận chuyển, công ty vận tải quốc tế, cty vận tải quốc tế, dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải xuân thiệu logistics, cong ty van tai bien, công ty vận tải biển sài gòn, vận chuyển đường bộ, van chuyen nam bac

Các văn bản pháp luật hải quan

Tìm hiểu về pháp luật hải quan là một trong những việc phải làm với những người làm thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Việc đọc và nắm rõ quy định pháp luật hiện hành giúp cho người khai hải quan cũng như chủ hàng tránh được nhiều phiền toái, trục trặc trong việc lên tờ khai, hay thông quan hàng hóa. Đôi khi, chỉ cần nắm được nội dung của một công văn mới, có thể đã tránh cho chủ hàng vi phạm những lỗi trong quá trình nhập khẩu và khai báo hàng hóa.

Bạn nghĩ sao về tình huống có thật này:

 • Hàng thiết bị nhà bếp nhập khẩu, khi kiểm hóa phát hiện không đủ nhãn mác: thiếu tên & địa chỉ nhà sản xuất, nên đã vi phạm nghị định 89/2006/NĐ-CP. Hậu quả: bị phạt hành chính 30-60 triệu đồng.
 • Hàng máy xúc lật mới 100% nhập khẩu, khi đăng kiểm mới biếtsố khung bị dập lại. Nhà sản xuất biết trước, nhưng nghĩ lô hàng vẫn được nhập vào Việt Nam như trước đây. Tuy nhiên, theo nghị định 187/2013/NĐ-CP, lô hàng này thuộc diện cấm nhập khẩu. Hậu quả: bị phạt 30-60 triệu đồng, và bị tịch thu xe.

Hẳn không chủ hàng nào muốn rời vào hoàn cảnh trên, nhất là khi những lỗi này hoàn toàn có thể tránh được, nếu nắm rõ quy định hiện hành. 

Vì vậy, việc tìm hiểu và cập nhật những văn bản pháp luật hải quan và những lĩnh vực liên quan là hết sức cần thiết cho chủ hàng, cũng như cho những ai đang làm nghề đại lý hải quan, khai thuê hải quan.

Trong bài viết này, tôi chỉ liệt kê số hiệu những văn bản pháp luật liên quan theo từng chủ đề. Việc này nhằm để thuận tiện cho tra cứu cho cá nhân tôi cũng như cho bạn đọc.

Để tìm đọc nội dung đầy đủ, rất đơn giản, bạn chỉ cần copy số văn bản, rồi tìm trên Google sẽ thấy văn bản chi tiết. (Tôi đã tìm thấy tất cả những văn bản liệt kê dưới đây trên internet)Văn bản pháp luật hải quan

 • Luật hải quan 2001; sửa đổi năm 2005; năm 2014 
 • Luật hải quan sửa đổi năm 2014 (có hiệu lực từ 1/1/2015)
 • Luật thương mại 2005
 • Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005
 • Luật Quản lý thuế 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2012


Thủ tục hải quan

Kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu
 • Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.
 • Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
 • Thông tư 128/2013/TT-BTC (thay thế thông tư 194/2010/TT-BTC), quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


Thủ tục hải quan điện tử

 • Nghị định 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
 • Thông tư 22/2014/TT-BTC hướng dẫn Thủ tục hải quan điện tử khi sử dụng hệ thống VNACCS (thay thế cho thông tư 196/2012/TT-BTC)
 • Quyết định 988/QĐ-TCHQ năm 2014 về quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại


Phân loại, áp mã HS

 • Nghị định 06/2003/NĐ-CP quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 • Thông tư 49/2010/TT-BTC hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Thông tư số 156/2011/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam


Xử phạt trong lĩnh vực hải quan

 • Nghị định số 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan; thay thế cho Nghị định số 97/2007/NĐ-CP và số 18/2009/NĐ-CP.
 • Thông tư 190/2013/TT-BTC quy định chi tiết thi hành việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan


Xác định trị giá tính thuế hải quan

 • Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định về việc xác định trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Thông tư 205/2010/TT-BTC về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 • Thông tư số 29/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 205/2010/TT-BTC


Hàng hóa xuất nhập khẩu


 • Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (thay thế Nghị định 12/2006/NĐ-CP). Trong đó, cần lưu ý những nội dung rất quan trọng về:
  - Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.
  - Danh mục các loại hàng hoá tạm ngừng xuất nhập khẩu.
  - Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép
 • Thông tư 04/2014/TT-BCT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 187
 • Thông tư 11/2012/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu


Biểu thuế xuất nhập khẩu

 • Thông tư 164/2013/TT-BTC về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, hiệu lực từ 1/1/2014
 • Thông tư 161/2011/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với ASEAN
 • Thông tư 162/2011/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2012-2014
 • Thông tư 163/2011/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014
 • Thông tư 20/2012/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015
 • Thông tư 21/2012/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2015


Biểu thuế TTĐB, BVMT, VAT

 • Thông tư số 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.
 • Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường 57/2010/QH12
 • Thông tư 219/2013/TT- BTC hướng dẫn thi hành Nghị định209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT 2013, sửa đổi bổ sung luật năm 2008


Nhãn mác hàng hóa XNK

 • Nghị định 89/2006/NĐ-CP quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hoá lưu thông tại Việt Nam, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 • Thông tư 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP
 • Thông tư 14/2007/TT-BHKCN bổ sung thông tư 09 về nhãn mác với doanh nghiệp sản xuất trong nước.
 • Công văn 6011/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan hỏi Bộ KHCN & Bộ Công thương về việc ghi nhãn hàng hóa (đến 1/7/2014, chưa tìm thấy công văn trả lời).
 • Công văn 2598/BKHCN-TTra ngày 22/7/2014 của Bộ Khoa học & Công nghệ, trả lời Công văn 6011/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan về việc ghi nhãn hàng hóa


Xuất xứ hàng hóa

 • Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
 • Thông tư 06/2011/TT-BCT quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
 • Thông tư 01/2013/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư 06/2011/TT-BCT
 • Thông tư 06/VBHN-BCT ngày 23/01/2014, hướng dẫn xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy
 • Thông tư 21/2010/TT-BCT quy định về C/O mẫu D giữa các nước ASEAN; Công văn 139/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện quy định mới về C/O mẫu D
 • Thông tư 36/2010/TT-BCT, quy định về C/O mẫu E giữa ASEAN – Trung Quốc; được sửa đổi trong thông tư 01/2011/TT-BCT; thông tư 21/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014
 • Thông tư 10/2009/TT-BCT, quy định về C/O mẫu JV giữa Việt Nam – Nhật Bản; Công văn 6833/TCHQ-GSQL về C/O mẫu JV cấp sau
 • Quyết định 44/2008/QĐ-BCT, quy định về C/O mẫu AJ giữa ASEAN – Nhật Bản
 • Thông tư 20/2014/TT-BCT, quy định C/O mẫu AK giữa ASEAN – Hàn Quốc; thay thế Quyết định 02/2007/QĐ-BTM, thông tư 17/2009/TT-BCT, thông tư 38/2009/TT-BCT
 • Thông tư 31/2013/TT-BCT, quy định về C/O mẫu VC giữa Việt Nam – Chi Lê


Kiểm tra nhà nước về chất lượng

 • Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng
 • Công văn 16101/BTC-TCHQ của Bộ tài chính hỏi Bộ Khoa học và Công nghệ về căn cứ xác định "Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng" (đến 1/7/2014, tôi chưa tìm thấy văn bản trả lời của Bộ KHCN).
 • Công văn 7732/TCHQ-PC ngày 24/6/2014 về xử lý hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng
 • Quyết định 31/2011/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu


Hàng XNK phải kiểm dịch thực vật

 • Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10
 • Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013 ngày 25 tháng 11 năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay thế Pháp lệnh 36 nêu trên)
 • Nghị định 02/2007/NĐ-CP về Kiểm dịch thực vật.
 • Thông tư 01/2012/TT-BTC hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch
 • Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (thay thế các thông tư 39/2012/TT-BNNPTNT và 40/2012/TT-BNNPTNT)
 • Công văn số 2316/TCHQ-GSQL ngày 07/03/2014 về kiểm dịch hàng hóa xuất khẩu, trích công văn số 244/BVTV-KD ngày 28/02/2014 của Cục Bảo vệ thực vật, có nêu “Cơ quan hải quan không yêu cầu chủ hàng nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vào bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu.”

(Tìm hiểu thêm về kiểm dịch thực vật)

Hàng NK phải Kiểm tra Vệ sinh ATTP

 • Luật an toàn thực phẩm 2010
 • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2010.
 • Thông tư 28/2013/TT-BCT Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
 • Quyết định 23/2007/QĐ-BYT về Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu
 • Quyết định 818/QĐ-BYT năm 2007 về Danh mục hàng NK phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS
 • Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Hàng nhập phải Đăng kiểm

 • Thông tư 31/2011/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đăng kiểm) xe ô tô (xe cơ giới) nhập khẩu
 • Thông tư 44/2012/TT-BGTVT về đăng kiểm xe mô tô, xe gắn máy, và động cơ nhập khẩu để SX xe mô tô, xe gắn máy
 • Thông tư 23/2009/TT-BGTVT đăng kiểm xe máy chuyên dùng(xe nâng, máy xúc, máy ủi…)
 • Thông tư 41/2013/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm xe đạp điện
 • Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT
 • Thông tư 19/2014/TT-BGTVT sửa đổi các thông tư 23/2009/TT-BGTVT, 44/2012/TT-BGTVT, 41/2013/TT-BGTVT

Kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa NK (Bộ KHCN)

 • Thông tư 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa NK thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ này; thay thế Thông tư số17/2009/TT-BKHCN

Trên đây tôi liệt kê tên hoặc số hiệu một số văn bản có liên quan đến pháp luật hải quan.

Mặc dù danh sách này chưa đầy đủ, tôi tin rằng những văn bản này là không thể thiếu trong hành trang của những người làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tôi sẽ tiếp tục bổ sung những văn bản pháp luật hải quan khác để bạn dễ tra cứu.

Nếu bạn thấy ngại vì văn bản quá nhiều, thì cũng đừng vội vàng. Cứ từ từ, làm đến đâu, tra cứu rồi đọc đến đó cũng vẫn được. Tất nhiên, tìm hiểu trước được thì vẫn tốt hơn.

Còn nếu bạn thực sự không muốn đọc các văn bản này, mà vẫn cần làm thủ tục thông quan, thì nên xem xét hợp tác với một đơn vị dịch vụ chuyên nghiệp. Tìm hiểu về dịch vụ đại lý hải quan tại đây.